පූර්ව පරිවරණය කළ අත්

ගුවන් බෙදා හැරීමේ ජාලයේ පරිවරණය කරන ලද කේබලය (ABC කේබලය ඇතුළුව) සම්බන්ධ කිරීම සඳහා පූර්ව පරිවරණය කළ අත් නිර්මාණය කර ඇත. එය NFC33-021 ට අනුකූල වේ.

• කමිසය යම් ආතතියකින් යුක්ත වේ;

• තවද එහි තොප්පිය බැරලය තුලට ජලය වැලැක්විය හැක .එය කේබල් ප්‍රමාණයන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීම සඳහා විවිධ වර්ණ ගන්වා ඇත. වර්ගය, කේබල් ප්‍රමාණය, ඩයි ප්‍රමාණය, අභ්‍යන්තර කේබල් දිග සහ crimping ගණන සමඟ සලකුණු කර ඇත

• ද්රව්ය: ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහය


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

පිරිවිතර

ආකෘතිය

කේබල් ප්‍රමාණය (mm2)

ප්ලාස්ටික් අත් විෂ්කම්භය (මි.මී.)

දිග (මි.මී.)

A

B

C

L

MJPT 16/16

16

16

20

98.5

MJPT 25/25

25

25

20

98.5

MJPT 35/35

35

35

20

98.5

MJPT 50/50

50

50

20

98.5

MJPT 70/70

70

70

20

98.5

MJPT 95/95

95

95

20

98.5

 

ආකෘතිය

කේබල් ප්‍රමාණය (mm2)

ප්ලාස්ටික් අත් විෂ්කම්භය (මි.මී.)

දිග (මි.මී.)

A

B

C

L

MJPB 6/16

6

16

16

73.5

MJPB 10/16

10

16

16

73.5

MJPB 16/16

16

16

16

73.5

MJPB 16/25

16

25

16

73.5

MJPB 25/25

25

25

16

73.5

 

ආකෘතිය

කේබල් ප්‍රමාණය (mm2)

ප්ලාස්ටික් අත් විෂ්කම්භය (මි.මී.)

දිග (මි.මී.)

A

B

C

L

MJPTN 54.6/54.6

54.6

54.6

20

172.5 කි

MJPTN 54.6/70

54.6

70

20

172.5 කි

MJPTN 70/70

70

70

20

172.5 කි

MJPTN 95/95D

95

95

20

172.5 කි


  • කලින්:
  • ඊළඟ: