අපව අමතන්න

POWERCHINA Henan Electric Power Equipment Co., Ltd.

ලිපිනය

අංක 885, ජිෆැන්ග් පාර, ලුඕහේ නගරය,

හෙනාන් පළාත, චීනය 

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

0371-63211182

0371-63339101

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න